Tritryp paraziták

Parazitológiai Absztrakt Az emberek ellenállnak a Trypanosoma brucei afrikai parazita fertőzésének a szérum apolipoprotein L1 APOL1 tripanolitikus aktivitása miatt. Az endocitózis által a parazita felvételét követően az APOL1 pórusokat képez az endolizoszomális membránokban és kiváltja a lizoszóma duzzanatot.

Bevezetés A protozoánus flagellát Trypanosoma brucei brucei az afrikai trippanoszómák prototípusa, az emlős gazdaszervezet számos fertőzésére képes paraziták.

Emberekben T. A brucei nem képes fertőzést kialakítani, de a két alfaj, a Trypanosoma brucei rhodesiense és a Trypanosoma brucei gambiense halálos betegséget okoz, amelyet alvási betegségnek neveznek. Az APOL1 a hat fehérje családjának egyetlen extracelluláris tagja, amely úgy tűnik, hogy szerepet játszik a patogén által okozott fertőzés által okozott sejthalál szabályozásában 2. Az APOL1 tritryp paraziták egy N-terminális ionos pórusképző domént, amely a membrán-címező motívumhoz kapcsolódik, és egy hosszú amfipatikus a-hélixet tartalmaz a C-terminális régióban.

Az endocitikus úton történő savanyítással az APOL1 vakuoláris membránokba kerül, ahol pórusképző doménje kloridionok beáramlását váltja ki, ami a 3, 6 lizoszóma ozmotikus duzzadását eredményezi. A gambiense az APOL1-aktivitást gátolja specifikus rezisztencia-fehérjék expresszálásával, amelyek semlegesítik tritryp paraziták toxint a C-terminális hélixnel való közvetlen kölcsönhatással, vagy védik az endoszomális membránokat az APOL1 1, 6, 7, 8 tritryp paraziták ellen. A lizoszóma duzzanatának bizonyítékain kívül az APOL1 parazita lízisét alátámasztó mechanizmus nem volt egyértelmű.

Ebben a munkában megpróbáltuk megvizsgálni az APOL1 által kialakított lizoszómamembrán pórusok jellegét, valamint azok bevonását a trippanoszóma lízisbe. Meglepő módon felfedeztük, hogy az APOL1 is termel mitokondriális membrán pórusokat, és hogy egy tritryp paraziták kinesin szükséges ehhez az eljáráshoz. Megállapítottuk, hogy a trippanoszom halál egybeesik a mitokondriális endonukleáz APOL1 által kiváltott felszabadulásával és az azt követő DNS fragmentációval.

A tápközeg ozmotikus szilárdságának növelése szacharóz hozzáadásával nagyrészt tritryp paraziták a lizoszomális duzzanatot a trippanolízis befolyásolása nélkül 1a. Ezért a tritryp paraziták duzzanat nem felelős a trippanolízisért. Ábra; Kiegészítő 1.

Úgy gondolják, hogy az apoptotikus lizoszomális membrán permeabilizáció LMP lehetővé teszi a katepszin 10 felszabadulását, így a tripanoszomokat fluoreszcens Tb CATL katepszinnel 11 inkubáltuk.

  • Fehérje transzlokáció Absztrakt A trippanoszomok a komplex életciklusuk során a különböző fogadó környezetekhez való alkalmazkodás mesterei.
  • Нам никак этого не узнать, если каждый купол будет просить нас отойти.

Ezen túlmenően az FMK katepszin tritryp paraziták történő inkubálás nem akadályozta meg az APOL1 által közvetített trippanolízist, hanem gyorsította ezt a folyamatot 2c. Tf, transferrin; CF, karboxi-fluoreszcein; LY, Lucifer sárga 1 óra inkubáció; skála sáv, 2 μm; ugyanaz az expozíciós idő minden panelben. Ábraamely néhány rAPOL1 átvitele a mitokondriumba 3b. Tritryp paraziták Kiegészítő 2. Ez az átvitel az APOL1 endoliszoszomális membránokba történő beillesztéséhez volt szükség, mivel a T.

Az APOL1 jelenlétét szintén kísérte a mitokondriális membrán fenestráció, ami egy hasadási hibát okozott 3c. Más egysejtű eukariótákban a sejthalál a mitokondriális membrán permeabilizálódásból MMP következhet be, ami a G EndoG mitokondriális endonukleáz felszabadulását idézi elő Ábra; kiegészítő ábra 3b a nukleáris tritryp paraziták bizonyítékaival együtt.

Ezek közé tartoztak a kromatin tritryp paraziták heterokromatin tapaszokba 3c. És 4c. Ábraa DNS-fragmentációval 4e. K, kinetoplaszt; M, mitokondrium; N, mag; n, nucleolus; nyilak, heterokromatin foltok. A videók elérhetők a kiegészítő anyagokban. Ábranégy 12 független kísérletből.

A Tb KIFC1 kimerülése az RNAi által kiegészítő ábra 4a nem befolyásolta az in vitro növekedési sebességet, a receptor-közvetített endocitózist, a folyadékfázis felvételét 5b. Ábra vagy endolizoszomális pH-t 1. Ábra; Kiegészítő 4. Ábra, b; kiegészítő ábra 5a, b.

Ezenfelül ezekben a sejtekben a rAPOL1-et csak a lizoszómában figyelték meg, és már nem a mitokondriumban 6c.

Genom fejlődés Absztrakt Számos kiváló minőségű genom tritryp paraziták rendelkezésre a TrypanosomaLeishmania és Phytomonas nemzetségek két gazdaszervezet trippanosomatid fajtáihozde csak töredékes információ áll rendelkezésre a monoxen single-host trippanosomatidok esetében. A trypanosomatidok esetében a monoxén a dixenyhez tartozik, így várható, hogy a legfontosabb monoxén paraziták genomszekvenciái segítenek mind a parazitizmus eredetének megértésében, mind a dixeny fejlődésében. Itt bemutatunk egy jó minőségű genomot a Leptomonas pyrrhocoris számáraamely szoros kapcsolatban áll a Leishmania nemzetséghez.

Ábra; kiegészítő ábra 5c. Ábra; Kiegészítő 6. A nyolc VHS hélixet a szekvenciák fölött jelezzük. Teljes méretű kép A trippanolízis lekapcsolása a mitokondriális fenestrációtól A mitokondriális fenestrációnak a trippanolízis folyamatában való lehetséges részvételének felmérése érdekében megpróbáltuk azonosítani azokat a trippanoszóma enzimeket, amelyek felelősek a mitokondriális hasadásért.

Azonban a mitokondriális membrán fenestráció önmagában, mint amilyen tritryp paraziták Tb MFNL kimerüléséből ered, nem volt trippanolitikus.

Ez a fenestráció nem okozott nukleáris heterokromatinizálást és trippanolízist, és nem befolyásolta a trippanolízist a rAPOL1 7a. Ábra, b. Bal oldali panelek: átviteli elektronmikroszkópia piros nyilak és sárga nyílhegyek a fenestrált mitokondriumok hosszirányú és keresztmetszetei. Jobb panelek: fókuszált ionnyaláb-szkennelő elektronmikroszkópos tomográfia.

tritryp paraziták

FP, flagelláris tritryp paraziták K, kinetoplaszt; M, mitokondrium; N, mag; n, nucleolus; nyilak, heterokromatin foltok. Egy adott BH3-mutáns MutK esetén a mitokondriális membrán depolarizáció a trippanolízissel szembeni rezisztenciával együtt történt, ami arra utal, hogy a membrán beillesztése megfelelő MMP nélkül történik 8a. Amint a 9.

Ezek az eredmények azonban nem teszik lehetővé az APOL1 pórusok szerkezetére vonatkozó következtetéseket, amelyeket a BH3-szerű peptid befolyásolhat. A PK-val szembeni polipeptid rezisztenciát az inkubációs kivonatok nyugati blotjainak autoradiográfiájával értékeltük csillagok: a PK-tól védett APOL1 fragmensek a membránba történő behelyezést követően.

A központi paneleknél az APOL1 3. Teljes méretű kép Vita Eredményeink azt mutatják, hogy T.

Eddig az in vitro 14, 21 oxidatív stressz után beszámoltak a programozott trippanoszóma-halálról, de úgy tűnik, hogy az APOL1 által végzett T. Trypanoszómákban az APOL1 által képződött lizoszomális pórusok túl kicsi a katepszin felszabadulásához, és a katepszin nem támogatja a 8, 11, 12 trippanolízist.

Hasonlóképpen a kaszpázokat nem lehet bevonni, mert a trippanosomatidok nem tartalmaznak kaszpázokat A kinetikai tritryp paraziták azt sugallják, hogy az APOL1 gyorsan eljuttatható mind a mitokondriumokhoz, mind a lizoszomokhoz. Mivel a trippanolízis nyilvánvalóan 1, 6, 7-es endocitózistól függ, a mitokondriumba történő Tb KIFC1-közvetített APOL1-célzásnak az endoszomákba történő első felvételét kell követnie.

Úgy tűnt, hogy az APOL1-et nem forgalmazták a plazmamembránra, mivel a rAPOL1 — BODIPY-t tritryp paraziták nem észlelték ebben a rekeszben, és a plazma membrán pórusaira vonatkozóan nem volt bizonyíték a sejthalálig, amit propidium-jodid festéssel kiegészítő ábra 8b figyeltek meg. Ez a megállapítás kizárta a citoplazmatikus endonukleázok, például a TbTatD bevonását, mint például az oxidatív stressz által kiváltott trippanolízis során.

Azonban az MMP után más mitokondriális fehérjék is felszabadulhatnak, és az apoptózis-indukáló faktor feltételezett trippanoszomális homológjának kiesése alacsony, de szignifikáns rezisztenciát eredményezett a rAPOL1-hez képest kiegészítő 2.

Ahhoz, hogy ez a transzport megtörténjen, még nem tisztázott, de az APOL1 membránokba való beillesztése szükségesnek tűnik, és az ilyen behelyezéshez szükséges savas pH követelménye megmagyarázza, hogy az APOL1 az endocitikus rendszeren keresztül az első forgalom aktív legyen 1, 3, 9, Adataink az endoszomális és a mitokondriális membránok közötti fúziós eseményeket sugallják.

Bár az ilyen eseményeket eddig nem dokumentálták, a mitokondriumok és az endoliszoszomális vakuolok közötti tritryp paraziták helyi kontaktusokat és mikrofúziót jelentettek 31, 32, 33, 34, A pigmentsejtekben különösen a lizoszómához kapcsolódó melanoszómák és a mitokondriumok közötti kapcsolatok magukban foglalják tritryp paraziták MFN2 mitokondriális fúziós fehérjét Végül, a közelmúltbeli jelentés, hogy az APOL1 membrán pórus vezetőképessége drasztikusan megnövekszik, amikor alacsony ról neutrális pH-ra váltunk, magyarázatot adhat a lizoszóma és a mitokondrium közötti pórus-aktivitásra.

Az APOL1-et az endocitózis 1 veszi fel és a lizoszómába 2 szállítja, ahol ozmotikus duzzanatot okoz 3. A sárga festés intenzitása tükrözi az endocitikus útvonal progresszív savasodását.

Teljes méretű kép Mód Trypanoszómák és transzgenesis A paraziták vagy a tenyészetből, vagy a fertőzött tritryp paraziták gyógymód széles spektrumú férgekre és parazitákra DE oszlop tisztításával izoláltak.

RÁD TELEPSZENEK! - Élősködők kritika

Stabil transzformációkat kaptunk az Amaxa-ból származó nukleofizációs módszerrel. A transzfektált sejteket 10 ml tenyésztő tápközegben újraszuszpendáltuk, és 16 órán át inkubáltuk a megfelelő szelekciós gyógyszerek hozzáadása előtt és hígítottuk ml-re 24 lyukú lemezeken.

A tipikus kísérlet 6—8 nap elteltével ból 10—30 pozitív féreggyógyászati fórumok eredményezett. Az élő sejteket óránként számláltuk egy hemocitométerrel.

In vitro növekedési vizsgálatokat végeztünk a tripanoszómák napi hígításával, 10, 5 ml- 1 -en HMItel kiegészített tápközegben.

tritryp paraziták

A normalizálásokat referenciahelyzetekre hajtottuk végre. Az RNSi indukciójához 1 μg ml- 1 doxiciklint adtunk a tenyészethez. A négy független kísérletben kiválasztott TbKIFC1 DNS-fragmensek 1, 2, —3, és 1, —2, nukleotidokból két alkalommal származtak.

tritryp paraziták

Az amplifikációs termékeket BamHI és XhoI enzimmel emésztettük, és az azonos enzimkeverékkel emésztett 38 p2T plazmidba ligáltuk. A linearizált plazmidokat egyetlen marker sejtvonalban transzfektáltuk.

Az RNSi-t tritryp paraziták μg ml- 1 doxiciklin Duchefa hozzáadásával indukáltuk. A pTSARib vektorba történő klónozást a korábban leírtak szerint végeztük. A DNázt inaktiváltuk tritryp paraziták, 1 térfogat DNáz inaktiváló puffer hozzáadásával 2 percig szobahőmérsékleten. Kiegészítő DNS-t szintetizáltunk a transzkriptor fordított transzkriptázzal Roche Applied Science a gyártó utasításainak megfelelően.

holly leaf miner paraziták

bejegyzések