Szaprobák és paraziták, Melyik szervezet jellemzi a bomlástermékeket?

Mi a kálium és az oxigén ionos vegyületének kémiai képlete? - Kémia - 2020

Gomba genomika Absztrakt Az elmúlt években az élesztőfajok egyre növekvő skálájából elérhetővé váltak a genomszekvenciák, amelyek jelentős előrehaladást eredményeztek az eukarióták evolúciós mechanizmusainak megértésében. Az élesztők egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, szaprobák és paraziták megvizsgáljuk, hogy a molekuláris és reproduktív mechanizmusok hogyan hatnak a genom architektúrákra, és hogy az evolúciós változásokat a fajok széles skáláján hajtják.

Ez a felülvizsgálat összefoglalja a molekuláris mechanizmusok - mint orsó alakú pinworm a gén-duplikáció, a szaprobák és paraziták és az új genetikai anyag megszerzése - közelmúltbeli előrehaladását, amely az élesztő evolúciós genomikájára épül. Arról is beszélek, hogy az élesztőkből származó eredmények kiterjeszthetők más eukariótákra is.

Főbb pontok Ez a felülvizsgálat összefoglalja a jelenlegi ismereteinket az élesztőgenom-architektúrák sokféleségéről. Különös figyelmet fordítanak az élesztő genom evolúciójára és az élesztők többfázisú eredetére a gombák között. Az élesztőpopulációk szerkezetét a közelmúltbeli genomikai elemzések alapján és azok speciális szaporodási módját amelyben a klonális expanziók, a sodródás és a szabálytalan genetikai transzfer dominál a normális szexuális cserékben az evolúciós hatásuk szempontjából tárgyaljuk.

A genom-összehasonlításokból, valamint a közvetlen kísérleti elemzésekből származó génduplikáció különböző mechanizmusait az evolúciós következményekkel együtt tárgyaljuk. Az élesztőben a gén duplikációs mechanizmusait összehasonlítjuk más eukariótákéval. Az aszimmetrikus mitotikus osztódás, a preferenciális beltenyésztés, szaprobák és paraziták vízszintes géngyűjtés, az introgresszió, az interspecifikus hibridizáció, a késleltetett kariogamia, a heterozigóta elvesztése és a de novo génképződés jelenségeit az evolúciós következményeivel kapcsolatban tárgyaljuk.

Kérdés # abf15 - Algebra - 2020

A kísérletileg meghatározott mutációs rátákat a megfigyelt intra- és interspecifikus szekvencia-eltérésekkel kíséreljük meg. Összehasonlítás történik a kiterjedt és hirtelen szekvenciakülönbség között, amely elkülöníti a különböző vonásokat, és megőrzi vagy elveszíti a szaprobák és paraziták.

A felülvizsgálat a szaprobák és paraziták vizsgálati irányokra utaló jelekkel együtt arra a látszólagos ellentmondással zárul, hogy az élesztőgénumok által tapasztalt kiterjedt mutációs spektrum és a hosszú evolúciós megőrzés között van, és hipotéziseket javasol ezeknek a tényeknek a összeegyeztetésére.

Fő Az élesztők egyedülálló előnyöket nyújtanak az eukarióta szervezetek evolúciós genomikai vizsgálatához. Ezek az egysejtű gombák, amelyekre jellemző, hogy korlátlan klonális szaporodásra képesek bimbózással vagy hasadással, valamint a gyümölcsök 1 hiánya, könnyen alkalmazhatók a mikrobiális genetikai technikákkal, és genomjaik korlátozott mérete és tömörsége megkönnyíti a természetes vagy mesterséges jellemzést.

szaprobák és paraziták

Az élesztő genomok összehasonlítása, amelyet általában az evolúciós változások következtetéseire alkalmaznak, kísérleti elemzésekkel egészíthető ki a mögöttes molekuláris mechanizmusok tisztázására. Most már több mint ezer különböző élesztőfaj került meghatározásra, és még sok más valószínűleg létezik. Ellentétben a megszokott nézettel, az élesztők nem képviselik a primitív egysejtű eukariótákat, hanem ismételten az ún.

Az élesztőkben azonosított molekuláris evolúciós mechanizmusoknak ezért várhatóan egyenértékűek lesznek más gombák és minden állatéval, mivel mindkét királyság közös evolúciós eredete van Opisthokonta 4-ben. A sütő élesztőjének Saccharomyces cerevisiae teljes genomszekvenciája az es évek korai genomikájának mérföldköve volt, amely a következő tanulmányokat irányította 5.

Az új gének bősége ösztönözte a szisztematikus funkcionális genomi megközelítések kialakulását.

Mi a kálium és az oxigén ionos vegyületének kémiai képlete? - Kémia - 2020

Napjainkban S. A teljesen szekvenálandó második élesztő genom a Schizosaccharomyces pombe 7 volt, de ez az élesztő csak távolról kapcsolódik S. Más élesztők szekvenciáit egyenletesebben elosztott evolúciós intervallumokkal kellett elvégezni.

  1. Hogyan lehet megszabadulni a pinworms től felnőtteknél
  2. Hogyan szabadítják fel a hasadási reakciók energiáját? - Kémia -
  3. Giardia parasit
  4. Kérdés # abf15 - Algebra -
  5. Élesztő evolúciós genomika | a természet értékeli a genetikát - Értékeli a genetikát -

Eddig mintegy 40 különböző élesztőfajtát szekvenáltak 1. A legnagyobb figyelmet a Saccharomycotina vagy a Hemiascomycetes, az Ascomycota nagy szubvenciója, amelyhez S. A többi filogenetikai vonalra vonatkozó genomi adatok jelenleg túl szűkösek ahhoz, hogy egyenértékű megértést biztosítsanak, de ezek a vonalak mégis érdekes csoportokat kínálnak az összehasonlításhoz.

Élesztő evolúciós genomika | a természet értékeli a genetikát - Értékeli a genetikát - 2020

Az ábra összefoglalja a szekvenciált élesztőfajok listáját az eredeti megjelöléssel a szekvencia közzétételkor az új taxonómia zárójelben van. A színes háromszögek a cládákat vagy a nemzetségeket képviselik, a legutóbbi megjelöléssel a bal oldalon. A fa topológiáját a, és T.

Boekhout és CP Kurtzman személyes kommunikáció alkalmazza. Az ágak hossza tetszőleges. A mélyágú elválasztások nagyon régi A genomiális architektúrák a Saccharomycotina három fő csoportját azonosítják 1. A nyilak a főbb evolúciós eseményekre mutatnak, amint azt a Saccharomycotina közös genomiális architektúrájából a parsimóniás hipotézis alapján határoztuk meg. A ploidiát a teljesen elemzett szekvenciákkal együtt szaprobák és paraziták kromoszómák számának haploid készleta genom méretének megabázisokban, a riboszómális DNS kivételévela GC bázis tartalom GCa megjósolt fehérje kódolás teljes számának feltüntetésével együtt.

Csak az első vagy a teljesebb szekvenciát jelezzük. A Candida- t gyakran szaprobák és paraziták az emberi kórokozót tartalmazó kládok jelölésére, bár ez a nómenklatúra csak hyper méregtelenítés vastagbél fórum élesztőt jelöl, függetlenül a tényleges filogenitástól például Candida glabrata.

Az egyéb nem kódoló RNS-ek teljes génkészletei előfordulnak az élesztőgomba genomjaiban, továbbá korlátozott számú, különböző családokhoz tartozó mobil elem többnyire I. Az RNSi gépek nyomai általában hiányoznak, kivéve a különleges eseteket Az autonóm plazmidok vagy víruselemek jelenléte erősen változó. Valamennyi élesztő genom nagyszámú paralóg génmásolatot tartalmaz, amelyek szekvenciáikban nagyon különböznek, és különböző típusú ősi duplikációkat képviselnek. A Dipodascaceae és a hozzá kapcsolódó élesztők korlátozott számú kromoszómát és diszpergált 5S RNS gént tartalmaznak.

A CTG élesztők és a "protoploid" Saccharomycetaceae nagyobb számú kromoszómával 6—8 rendelkeznek, és a "duplikált" Saccharomycetaceae kétszer annyi 13— A CTG élesztőket a genetikai kód közös eltérése jellemzi a CUG-kódon szerinet kódola számos kodon megfelelő változásával, a nagy centromerekkel és egy egyedülálló párzási típusú lókussal két paraziták pollockban. A Saccharomycetaceae élesztőket pont-centromerek jellemzik amelyek nagyon konzerváltak és háromszoros párzási típusú kazettákat, szaprobák és paraziták biztosítják mindkét páros típusú allél egyidejű jelenlétét a haploid sejtekben néhány kivétellel.

Ebben a családban egy egész genom duplikáció történt, amely a clades olyan alcsoportját hozta létre, amelyek rövidebb kromoszómákkal rendelkeznek, szaprobák és paraziták a duplikáció nyomai, majd számos gén deléciót hordoznak.

Ezek közé tartozik a Saccharomyces cerevisiae széles körben vizsgált pékségéje, amely az élesztő genomikájának általános referenciaként szolgál.

Kertészkedés Az ökoszisztémában élő élő szervezetek termelők, fogyasztók és lebontók. A termelők az ökoszisztéma első szintjei. A fotoszintézis során a napfény energiává alakul.

Az élesztő genomikájának egyik fő és váratlan leckéje a különböző vonalak között megfigyelt kiterjedt szekvencia-eltérés. Ez a különbség a fajok szintjéig megy végbe, és intenzív genomiális változásokat tükröz, amelyek ellentétesek az élesztők biológiai tulajdonságainak megőrzésével nagyon hosszú evolúciós időkben. Ahelyett, hogy a klasszikus Darwin elmélet által javasolt fokozatos evolúciós adaptációk széles skáláját kínálja, a különböző élesztő cladesből származó genomok, vagy akár ugyanazon nemzetségből származó fajok, hirtelen különböznek egymástól.

Ez összhangban van az élesztő genomokkal, amelyek az ismételt szűk keresztmetszetű események maradványai, amelyek lényegében klónos populációkban fordultak elő. Az ilyen terjedési módból eredő sztochasztikus drift fontos, mivel lehetővé teszi a nem optimalizált variánsok túlélését, és végül kolonizálják az új szaprobák és paraziták, amelyekhez jobban alkalmazkodhatnak.

Az egyedülálló életmód ismétlődő megjelenése - sajátos reproduktív tulajdonságaival - a gombás evolúció során az élesztőket tanulmányozó evolúciós tudósok egyik fő érdeke, és ez az üzemmód hosszú evolúciós időszakokban történő megőrzése.

Most, hogy az élesztők populációs struktúrái könnyen tanulmányozhatók genomi szinten, ez új szaprobák és paraziták nyit az evolúciós genomika számára.

Giardiasis diéta a menü kezelésében

Most már pontosan mérhető a genetikai anyag áramlása a populációkon belül vagy azokon belül, vagy akár a fajok között, és következményei gondosan megvizsgálhatók. Ebben a felülvizsgálatban először megvitatom, hogyan befolyásolják az élesztő-szaporodás sajátosságait a genetikai csere, a szaporodás és a populációs struktúrák, és ezáltal a fajok meghatározása. Ezután megvizsgálom az evolúciós változások alapját képező molekuláris mechanizmusokat, amelyek a génduplikációk, a mutációk, a kromoszómális átrendeződések, a heterozigóta LOH elvesztése, a vízszintes génátvitel és a de novo génképződés aspektusait foglalják magukban, és más eukarióta genomok szélesebb perspektívájába helyezik őket.

Az evolúciós jelentőség egyéb aspektusai, mint például a géncsaládok megőrzése, funkcionális repertoárok, gén-expressziós variáció, fenotípusos stabilitás mutációs változásokkal szemben, az epizomális és mobil elemek szerepe, a műhold és más ismétlődő szekvenciák bővítése, valamint az RNS-gépek különböző jellemzői, nem fogják átfogóan lefedni.

férgek hányás hőmérséklete gyógyszerek a féreg ellen

Élesztő populációk és fajok Az élesztők populációi nagyon különböznek a többsejtű szervezetekéitől, amelyekben a szexuális reprodukció kötelező. Kedvező körülmények között az összes élesztő végtelen ideig terjedhet a mitotikus osztódásokkal 2.

Figyeljük meg, hogy az egysejtű formában történő korlátlan klonális növekedés képessége polifilétikus szaprobák és paraziták miatt 1. Az élesztőfejlődés szempontjából nyilvánvalóan fontos, hogy a rendszeres genetikai csere nélkül terjedő nagy szubpopulációk generálódjanak. Sok faj azonban megőrzi a teljes szexuális ciklusok végrehajtásának képességét, de különböző módon használja azt, ami befolyásolja és gyakran korlátozza a populációk genetikai cseréjét 3.

Más élesztők csak asexual fajként ismertek, bár néhányan ritkán párosulhatnak.

Függelék:Német szavak

Az élesztő izolátumok között a poliploidok és a heterospecifikus hibridek is találkoznak, ami megnehezíti does giardia cause stomach pain élesztő fajok meghatározásának nehéz kérdését.

Bár a klonális élesztőpopulációk megfelelő körülmények között exponenciálisan növekednek, a közelebbi vizsgálat a sejtfelosztás alapvetően aszimmetrikus módját jelzi. Ez az üzemmód azonnal érzékelhető a Saccharomycotina nagy csoportjára buddha élesztőkde más csoportokra is igaz. A klónos élesztőpopulációk tehát fiatal sejtek kompozitjai, amelyek a következő generációk korlátlan sorrendjét szaprobák és paraziták, és fokozatosan régebbi sejtek sorozatát, amelyek végül abbahagyják az elválasztást 2.

Az aszimmetrikus sejtosztódásnak két szaprobák és paraziták van az élesztő genom evolúciójára. Először is, az azonos mutációs változások vagy a genomiális változások különböző valószínűséggel rendelkeznek a populációkban való szaporodásra, attól függően, hogy mely sejtek vannak benne. Ha ez a különbség kicsi a Saccharomyces cerevisiae- ben, amelyben az anyasejtek viszonylag nagyszámú egymást követő mitózison mennek keresztül, akkor ez növekedni fog ha távolítsa el a férgek peroxidját anyasejtek proliferatív képessége csökken.

Másodszor, a haploid klónoknál a fiatal és a régi sejtek különböznek a szexuális cikluson keresztül történő szaprobák és paraziták.

Ezzel ellentétben a régi sejtek párhuzamos kapcsolást végeznek 3. Jellemzően az élesztőben való párzás a haploid sejtek méretével és alakjával izogamy való fúziójával kezdődik, amely es zigótákat termel. A diploid sejteket tartalmazó fúzió szintén lehetséges, és ez polipoidokat képez. A haploid sejtek közötti párosítást általában kariogamy követi, amely egyetlen diploid maggal rendelkező sejtet termel, amely vagy diploid klónhoz vezet, vagy belép a meiózisba.

A kariogamyt néha késleltetik olyan folyamat, amelyet a Saccharomyces cerevisiae mutációváltozása fokozhat úgy, hogy a dikarióta sejtek a magfúzió előtt mitózist kaphatnak. Ilyen esetben az utódok csak egyike lehet a két szaprobák és paraziták, amely egy ideig a közös sejtben van; ez a helyzet lehetőséget ad a két szülő számára, hogy cseréljék a kromoszómák nagy részét anélkül, hogy cserélnék a mitokondriális DNS-t cytoduction és számos más autonóm genetikai elemet, például plazmidokat, vírusokat vagy retrotranszpozonokat.

A fajoktól függően a párosodás a genetikailag azonos sejtek között homothallizmus, amely az élesztőben szaprobák és paraziták vagy két különálló párosító heterothallizmus sejtet igényel. Az Ascomycota élesztőkben a párosodást egy egyedülálló kromoszóma lokusz MAT vagy MTL szabályozza, amely két idiomorf formában létezik, általában a és alfa.

Ez a lókusz korlátozott számú gént tartalmaz, amelyek számos más gén expresszióját szabályozzák különböző molekuláris mechanizmusokkal, amelyeket S. A MAT MTL lókuszok változásait gyakran megfigyelik az élesztő genomokban, ami arra utal, hogy az evolúció során a sejt identitása és a meiotikus útvonalak lényegesen újraszerveződnek.

Szaprobák és paraziták az okok miatt, amelyek még nem teljesen tisztázottak, de amelyek jelentős következményekkel járnak a populációs struktúrákra és az evolúcióra, a heterotikus élesztő fajok ismételten külön molekuláris mechanizmusokat toboroztak az evolúció, során, hogy lehetővé tegyék a haploid sejtek párosítás-típusú kapcsolását, és ezáltal erősen csökkentik a különböző populációk közötti genetikai csere szexuális ciklusok során.

Népesség szerkezete. A szekvenciák polimorfizmusainak elemzése a kiválasztott lokuszcsoportokban azt sugallta, hogy a természetben a genetikai csere és a rekombináció korlátozott mind a Saccharomyces paradoxus 8, mind a S. A genomi adatok pontosan számszerűsítették a genetikai cserék szintjét ezekben a populációkban. Hasonló értéket jelentettek a S. Ilyen alacsony kiáramlási szint esetén a populációkban jelenlévő előnyös vagy káros allélok rekombinációja korlátozott, és a szubpopulációk szekvenciális variációk független felhalmozódásával hajlamosak, még szexuális fajokban is.

Tartalomjegyzék

Az allopatikus divergencia kiemeli a jelenséget 12, A legutóbbi genomelemzésből kiderült, hogy a vadon élő élesztő S. Hasonlóan korlátozott génáramlást figyeltek meg az élesztő alpopulációk között a Saccharomyces kudriavzevii 18 ismert törzsének szekvenálásával. Ez egy "kiegyensúlyozatlan, nem kapcsolt génhálózat polimorfizmusának" felfedezéséhez vezetett, amelyben minden egyes törzsben a galaktózhasznosításban résztvevő számos gén egyidejűleg egyaránt aktív portugál törzsek vagy pszeudogenizált japán törzsekannak ellenére, hogy több kromoszómájukban nem szaprobák és paraziták egymáshoz A heterospecifikus hibridizációk nem ritkák az élesztőben.

Sikeres interspecifikus hibridizációkat kísérletileg több évvel ezelőtt szereztünk be a különböző Saccharomyces fajok közötti tömeges párosítással A Saccharomyces pastorianus lager sörélesztő törzsek a legújabb genomikai vizsgálatokból ismertek, hogy különféle hibridek lehetnek S. Más sör törzsek a S. Ezeket a hibridizációs eseményeket felgyorsíthatják az alkoholtartalmú fermentációk során szaprobák és paraziták stresszes körülmények 22, de a heterospecifikus hibridek képződése nem korlátozódik a Saccharomyces sensu stricto élesztőkre.

baktériumok

A bazidomicota élesztők Cryptococcus neoformans és a Cryptococcus gattii 24 között szintén a Candida albicans és a Candida dubliniensis 23 asszexuális diploid patogén élesztőit és a természetes hibrideket alkotják. Hasonlóképpen, két algenómát találtunk a Zygosaccharomyces rouxii 25 és a Pichia sorbitophila Génolevures Consortium, személyes kommunikáció vad izolátumában.

hogyan lehet kezelni a férgeket borjúban

A hibridek gyakori előfordulása ellenére gyermekek helminthiasis kezelésének klinikai útmutatói heterospecifikus hibridizáció szerepe az élesztők fejlődésében még nem tisztázott.

A Saccharomyces sensu stricto hibridekben a két szülői genom gyakran nem-kölcsönös cseréken megy keresztül, gének, kromoszómális szegmensek vagy akár teljes kromoszómák elvesztésével, amelyek különböző kimérákat hoznak létre, amelyekből új sejtvonalak keletkezhetnek 26, A Lachancea kluyveri meglehetõsen egyedi összetételû szaprobák és paraziták kromoszómális fragmentumával 28 ilyen esetet képviselhet, de további példákra van szükség.

Néhány élesztő 29 ellentmondásos filogenetikai viszonyai részben az ilyen hibridizációs jelenségeknek tudhatók be. A fenti tulajdonságok szaprobák és paraziták az élesztőfajok definíciója összetett kérdéssé válik, amint az gyakran előfordul az olyan szervezetekben, amelyekben a klonális szaporítás dominál a szexuális genetikai cserékben.

A Saccharomyces sensu stricto clade-ban 1.

  • Az utóbbi időben a legmodernebb molekuláris és genetikai eszközök, a nagy áteresztőképességű szekvenálással és a fejlett mikroszkóppal párosulva számos szimbólum genomját és transzkriptómáját elemezték.
  • Genomics Absztrakt A zygomycete gomba, a Choanephora cucurbitarum egy növényi kórokozó, amely virágcserét okoz az uborkákban és más növényekben.
  • A belfereg tunetei

Azonban ez a post-zygotikus gát létrejött számos mechanizmussal, amelyek mindegyike nem alkalmazható más élesztő cládákra. Az egyik mechanizmus a párosítási javító rendszer aktiválása két szülői genom közötti szekvencia choleretic gyógyszerek férgek számára Egy másik mechanizmus a 32, 33, 34 kromoszóma-transzlokációk következménye.

Melyik szervezet jellemzi a bomlástermékeket?

Mindazonáltal várható, hogy a szaporodás-specifikus génveszteségek 36 a legnagyobb hatással lesznek a Szaprobák és paraziták sensu stricto fajok és más azonos élesztők által öröklődő élesztők között a hibridek meiotikus termékenységének csökkentésére lásd alább. Ez megfelel a Bateson-Dobzhansky — Muller 37 -es hatásának egy speciális esetének, amely egy nem specifikus genom-összeférhetetlenségi hatás, amely nem várható más filogenetikai élesztővonalakban.

A két vonal közötti differenciált génveszteség a hibridjei meiotikus termékeinek felét örökli a kromoszóma-újraszervezés következtében hiányos gént.

Nyelőcsőférgesség - csak egyszerűen

A két szülői genom közötti több különböző veszteség kombinációja tovább csökkenti a meiotikus termékek teljes génkészlettel való képződésének valószínűségét. Az élesztők más filogenetikai ágaival való összehasonlítás sajnos jelenleg szaprobák és paraziták lehetséges, mivel nincsenek hasonló kísérleti adatok a hibridek meiotikus termékenységéről, ami további vizsgálatot igényel. Az előzigóta korlátok is hozzájárulnak az élesztőkben való kimutatáshoz, lehetővé téve különféle fajok szimpatrikus létezését, amelyek egyébként képesek társítani Ennek a jelenségnek a molekuláris alapja még nem tisztázott, de az ilyen preferencia fontos szerepet játszhat a vad élesztőpopulációkban, mivel feltételezhető, hogy ezeknek a fajoknak a párosodása elsősorban az újonnan csíráztatott aszkopporák között fordul elő.

Navigációs menü

A Saccharomycotina mitotikus részei aszimmetrikusak, függetlenül a sejtek ploiditásától. A méret megnövekedése után a rügyek ugyanazt a jelenséget reprodukálják, rügyet termelnek és anyai sejtekké válnak például a es jelű sejt. A Saccharomyces cerevisiae- ban szaprobák és paraziták anyai sejtek általában 20—30 egymást követő mitózison szaprobák és paraziták keresztül, ami azt a benyomást keltette, hogy a populáció majdnem exponenciális növekedése következik be, amelyben bármelyik generációban a sejtek fele újonnan kialakult rügyek 1 xx 1-et jelölve a 3.

Ez az aszimmetria az élesztők és a fonalas gombák közötti hasonlóságra utal abban az értelemben, hogy a halhatatlan bimbóvonalak egyenértékűek a hiphae csúcsaival, de az anyai vonalak sejtjei megmaradt száma az élesztőkre jellemző.

Megjegyezzük, hogy a Saccharomycetaceae fajokban, amelyeken a szaprobák és paraziták kapcsolás zöld és lila színekkel jelennek meg a HO endonukleáz 3. Az azonos leereszkedés kettős fejű nyíl tagjai közötti párzás szaprobák és paraziták diploidokat termel, kivéve a párosító helyet.

Teljes méretű kép Gén-duplikációs mechanizmusok Egy minimális élesztő genom megépítése, egy funkcióval rendelkező optimalizált génnel, a mai napig vonzó ötletnek tűnhet a szintetikus biológiai mérnökök számára, de a természet soha nem tette ezt meg.

Ehelyett, amint azt 40 évvel ezelőtt Ohno állította 41, minden genom számos génduplázódást mutat, és ezeknek a duplikációknak az új génfunkciók létrehozásában bekövetkező evolúciós következményei jelentős figyelmet kaptak 42, Ez igaz az élesztő genomokra is, amelyek számos olyan paralóg gént tartalmaznak, amely az ókori vagy a legutóbbi duplikációkból származik. A 44 protoploid Saccharomycetaceae fajban az utolsó két jelenség olyan gyakran előfordul, hogy a fehérje-kódoló gének egyharmada paralogikus családok tagja, annak ellenére, hogy az ősi egész genom duplikáció hiányzik.

Négy különbözõ mechanizmus szaprobák és paraziták hozzá ehhez az univerzális genom redundanciához az élesztõ genomokban, és érdekes lenne, ha a jövõbeli tanulmányokban jobban számszerűsítenénk a relatív hatást.

bejegyzések