Helminthosporium turcicum pass.

Kukorica-szárkorhadás Macrophomina phaseolina Tassi Goid. Butler, Phaeocytostroma ambiguum Mont. Hudson, anamorf: Nigrospora oryzae Berk. Sutton, S.

A kártételt jelentôsen befolyásolja a hibridek szárszilárdsága, a termesztés körülményei monokultúra, tôszám, tápanyagellátás, a fertôzött növényi maradványok mennyisége stb. A szárkorhadást gyakran követi a szártörés, ez a gépi betakaríthatóságot rontja.

A tünetek rendkívül változatosak, ami elsôsorban az adott kórokozótól függ. Általános tünet a csírakori pusztulás, hiányos kelés korai tünetek. A betegség általában a helminthosporium turcicum pass utáni idôben válik szembetûnôvé.

Elôfordul a hirtelen, sokkszerû hervadás Macrophomina, Cephalo - sporium fajok esetében. A kórokozók fertôzése következtében a legalsó internódiumok kifakulnak, a szilárdítószövetek és a bélszövet károsodik, a szár korhad, és szártörés következik be.

antihelmintikum emberek megelőzésére

A hamuszürke szárkorhadás Macrophomina phaseolina nyomán a bélszövetben tömegesen képzôdnek a kisméretû mikroszkleróciumok helminthosporium turcicum pass. A feocitosztrómás betegség Phaeo - cytostroma ambiguum jellegzetes tünete a gyökereken, helminthosporium turcicum pass szárrészeken megjelenô pikní - diumok tömege, valamint az egészséges és fertôzött helminthosporium turcicum pass határán kialakuló fekete szövetelhalás 6.

A kórokozók mindegyike fennmarad a talajba került vagy a talaj felszínén lévô fertôzött növényi maradványokban. Egyes fajok Stenocarpella spp. Védekezés: — a legfontosabb védekezési lehetôség az helminthosporium turcicum pass eljárások betartásában rejlik a monokultúrás termesztés csökkentése, helminthosporium turcicum pass búzakukorica vetésváltás elkerülése, helyes tápanyagellátás, a hibridnek megfelelô tôszám kialakítása— vetômagcsávázás, — a szárszilárd hibridek termesztése jelentôsen csökkenti a kártételt.

A szántóföldi növények betegségei

Kukoricacsôpenész és csôrothadás Khuskia oryzae H. A kukorica talán legfontosabb komplex eredetû megbetegedése. A betegség tünetei általában a csôvégi penészedés és rothadás. A nigro - spórás fertôzés következtében a csövek csúcsi része rostokra esik szét, a szemek csíra felôli részén apró fekete pontok jelennek meg.

A Bipolaris fajok kártétele következtében csôrothadás alakul ki, a szemek megfeketednek B. A Penicillium fertôzésre zöldes színû penészkiverôdés a jellemzô. A betegség kialakításában részt vevô gombafajok biológiája változatos.

ACTA AGRONOMICA TOMUS 6. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1956)

A kórokozók ivartalan konídiumok, piknídiumok vagy ivaros úton képzôdött képletek pszeudotéciumok formájában maradnak fenn a fertôzött gyökérés szármaradványokban, de néhány kivételtôl eltekintve a kórokozók vetômaggal is terjednek. Védekezés: — egyik alapvetô védekezési mód a vetômagcsávázás, — a csôfertôzések helminthosporium turcicum pass szerepet játszhatnak a különféle rovarfajok kukori- NÖVÉNYVÉDELEM 45 5camoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár által elôidézett sebzések.

Kukorica helmintosporiózisok Cochliobolus carbonum R. Nelson, anamorf: Bipolaris zeicola G.

Tartalom Előszó Élettani betegségek Búza csíkos mozaik Feketerozsda szárrozsda Sárgarozsda pelyvarozsda

Stout Shoemaker, Cochliobolus heterostrophus Drechs. Leonard et E. Suggs, anamorf: Exserohilum turcicum Pass. Suggs, Setosphaeria pedicellata R.

atm bélférgek végső helminth házigazda

Nelson K. Suggs, anamorf: Exserohilum pedicellatum A. Henry K.

Shoemaker Magyarországon a helmintosporiózisok a betegséget okozó fajok korábbi elnevezése után okozta megbetegedések jelentôsebb károkat nem okoznak. Az as évek végén és a es évek elején az ún. Az ilyen hímsteril hibridek rendkívül fogékonynak bizonyultak a Bipolaris maydis T-rassza iránt.

A tünetek rendkívül változatosak — csíranövény-pusztulás, gyökérrothadás, szárkorhadás, csôpenész és csôrothadás, a kukoricaszemek elszenesedése B. A kórokozó fajtól függôen a levéltünetek szintén változatosak. Az Exsero hilum turcicum a vegetációs idôszak vége felé jelenik meg.

A levéllemezen, ritkán a csuhéleveleken nagyméretû, esetenként több cm hosszú, kivilágosodó, orsó alakú foltok jelennek meg. A Bipolaris maydis levélfoltjai korán megjelenhetnek, viszonylag kis méretûek, de gyorsan terjednek, és súlyos levélszáradást okoznak.

Az említett gombafajok mindegyike képes a fertôzött növényi maradványokon konídiumokkal áttelelni.

helminthosporium turcicum pass helminthiasis vélemény fórum

Egyes fajok ugyanitt ivaros úton pszeudo - téciumokat fejlesztenek, és az aszkospórák is részt vesznek a fertôzésekben.

Néhány faj vetômaggal is terjed B.

Helminthosporium turcicum pass kórokozók nagy nedves ség igényûek, kedvelik a mérsékelten meleg, páradús környezetet. Védekezés: — egyik legfontosabb feladat az import vetômagtételek ellenôrzése behurcolás veszélye— fontos a vetômagcsávázás, — a fertôzött növényi maradványok mély aláforgatása, — leghatékonyabb és legbiztosabb védekezési eljárás a rezisztenciára nemesítés.

Szemfoltbetegség Aureobasidium zeae Narita et Hiratsuka J. Dingley syn. Ezt követôen a betegség szinte néhány év alatt az egész országban megjelent, de érdemi kártételrôl nem számoltak be. A leveleken apró, áttetszô, kör alakú foltok jelennek meg átesô fényben jól láthatókamelyeket vörösbarna, antociános szegély vesz körül 7.

45. ÉVFOLYAM * 2009. MÁJUS * 5. SZÁM AZ ÁRUKUKORICA ...

A foltok közepe kifakul, szürkés színûvé válik, elhalt, és a rajtuk megtelepedô szaprotróf gombák sötét színe miatt kialakul a tipikus szemfolt tünet eye-spot. Csak nagyon súlyos fertôzés nyomán alakul ki részleges levélszáradás.

helminthosporium turcicum pass

Védekezés: — ellenálló hibridek termesztése, — fertôzött növényi maradványok mély alászántása. Kurvuláriás levélfoltosság Cochliobolus lunatus R. Nelson et Haasis, anamorf: Curvularia lunata Wakk.

a férgek kezelésének menete felnőtteknél a legjobb gyógyszer férgek számára mellékhatások nélkül

Boedijn, Curvularia ovoidea Hiroes et Watan. Mun - tanola A betegséget hazánkban kukoricáról nem írták le, de korábban veszélyes kórokozónak mi.

bejegyzések